Karmstol, Rotting i sete og rygg

Karmstol, Rotting i sete og rygg

58x48x88

kr 7 500,00