Stoffer

Stoffer

De stoffene vi leverer med våres produkter er følgende: 

- Colefax and Fowler

- Jane Churchill

- Manuel Canovas

- Larsen fabricks

- Style labrary

- G P & J Baker